HomeRegulamin

Regulamin

Regulamin wypożyczalni rowerów.

 1. Wypożyczane rowery są własnością Wypożyczalni Rowerów „Gabi” Damian Chludziński.
 2. Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie, oświetlenie odblaskowe, błotniki, bagażnik, dzwonek i stopkę; na życzenie Klienta dodatkowo w pompkę, fotelik dziecięcy lub przyczepkę do przewożenia dzieci, kask rowerowy (w przypadku dzieci jest on obowiązkowy).
 3. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 4. Aby wypożyczyć rower należy:
  1. przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
  2. być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
  3. wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 7. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.
 8. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
 9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni Rowerów „Gabi” Damian Chludziński.
 11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
 12. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Opłatę za wynajem roweru pobieramy z góry.
 14. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 15. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
 16. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.